WAVE GENERATOR ROBOT EP. 1 Agricltural robot follows electic wave wire DIY หุ่นยนต์เพื่อการเกษตร หุ่นยนต์เพื่อการเกษตรอัจฉริยะ หรือเพื่องานอย่างอื่น หุ่นยนต์สามารถเคลื่อนที่ตามเส้นความถี่ในสายไฟได้อย่างแม่นยำมาก ผิดพลาดไม่เกิน 1 cm. จึงไม่สร้างความเสียหายกับต้นไม้ อัตโนมัติไม่ต้องใช้คนค่อยควบคุมขณะทำงาน เดินไปได้ทุกที่ตามเส้นทางสายไฟบนพื้นดินหรือสามารถฝังใต้พื้นดิน ทำงานได้ทั้งกลางวัน-กลางคืน ใช้ได้กับหุ่นยนต์ทุกขนาด, รถตัดหญ้าที่ติดเครื่องยนต์, ยานยนต์อื่น ๆ, ใช้งานด้านความปลอดภัย, ใช้ขนย้าย รับ-ส่งวัสดุตามเส้นทางกำหนดได้ อุปกรณ์สำคัญของระบบจะมีเครื่องสร้างตวามถี่ ตัวเซ็นเซอร์ความถี่ในสายไฟและระบบประมวลผลการทำงานใช้ MCU. คลื่นความถี่ใช้พลังงานไฟฟ้าอยู่ในรูปความถี่ต่ำไม่เกิดอันตราย (DC 12 v.) ปรับเปลื่ยนเส้นทางเคลื่อนที่ได้ง่ายเพียงย้ายสายไฟความถี่ไปยังเส้นทางที่ต้องการหรือกำหนดวงรอบสายไฟเพิ่มเติมแบบหลายวงรอบเพื่อให้ทำงานได้ไกลขึ้น ใช้ทำหุ่นยนต์ตัดหญ้าแบบกำหนดพื้นที่ได้โดยฝังสายไว้ใต้พื้นดินสนามหญ้า เพื่อไม่ให้มีผลเสียหายต่อการตัดหญ้า ไม่ต้องใช้คนควบตุม ตัดหญ้าได้ครอบคลุมเกิน 90 % ของ พท. มีต้นทุนสร้างไม่สูง และยังเพิ่มเติมขีดความสามารถได้อีกมากมาย [หุ่นยนต์ต้นแบบ ,Continue Reading